ugaś pocałunkiem prag­nienie Ciebie gdy spęka­nymi ustami krzyczę pożądanie 


ugaś-pocałunkiem-prag­nienie-ciebie-gdy-spęka­nymi-ustami-krzyczę-pożądanie 
czasem_wciskam_escapeugaśpocałunkiemprag­nienieciebiegdyspęka­nymiustamikrzyczępożądanie ugaś pocałunkiempocałunkiem prag­nienieprag­nienie ciebieciebie gdygdy spęka­nymispęka­nymi ustamiustami krzyczękrzyczę pożądanie ugaś pocałunkiem prag­nieniepocałunkiem prag­nienie ciebieprag­nienie ciebie gdyciebie gdy spęka­nymigdy spęka­nymi ustamispęka­nymi ustami krzyczęustami krzyczę pożądanie ugaś pocałunkiem prag­nienie ciebiepocałunkiem prag­nienie ciebie gdyprag­nienie ciebie gdy spęka­nymiciebie gdy spęka­nymi ustamigdy spęka­nymi ustami krzyczęspęka­nymi ustami krzyczę pożądanie ugaś pocałunkiem prag­nienie ciebie gdypocałunkiem prag­nienie ciebie gdy spęka­nymiprag­nienie ciebie gdy spęka­nymi ustamiciebie gdy spęka­nymi ustami krzyczęgdy spęka­nymi ustami krzyczę pożądanie 

Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim.Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę.Zioła w słow­nym og­rodzie zbierałem z za­pachem piżma i la­wen­dy by aro­mat myśli zuchwa­lej zmie­szał się z twym ciałem . i wiem ,  gdy mus­kam us­ta­mi us­ta od­da­je ci ser­ce a kiedy wchodzę w ciebie prze­kazu­je duszę moją jak cy­rog­raf lo­su ;  po­nieważ jes­teś tyg­lem ,  w którym zmysły z na­miętnością się go­tują- bo niewy­myślo­ne słowa ob­ra­zują całe prag­nienie ciebie... http://www.youtube.com/playlist?list=FLOMr6aRhSqC3tS0l0aIzEAg&feature=mh_lolz Mówi się, że ..to nie znaczy, że na Ciebie krzyczę. Po pros­tu pod­noszę głos, abyś w końcu zro­zumiał co do Ciebie mówię.Prag­nienie or­derów, odznaczeń, ta­tuaży przychodzi tyl­ko wte­dy, gdy ktoś marzy o czymś, w co na­wet sam nie wierzy.