uk­ry­ci w szeptach wy­mieniają skar­by serc co chcą to mają 


uk­ry­-w szeptach-wy­mieniają-skar­by-serc-co-chcą-to mają 
cykamuk­ry­ciw szeptachwy­mieniająskar­byserccochcąto mają uk­ry­ci w szeptachw szeptach wy­mieniająwy­mieniają skar­byskar­by sercserc coco chcąchcą to mają uk­ry­ci w szeptach wy­mieniająw szeptach wy­mieniają skar­bywy­mieniają skar­by sercskar­by serc coserc co chcąco chcą to mają uk­ry­ci w szeptach wy­mieniają skar­byw szeptach wy­mieniają skar­by sercwy­mieniają skar­by serc coskar­by serc co chcąserc co chcą to mają uk­ry­ci w szeptach wy­mieniają skar­by sercw szeptach wy­mieniają skar­by serc cowy­mieniają skar­by serc co chcąskar­by serc co chcą to mają 

Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają chcą wszystkiego.Przy­jechałem z podróży długiej Kil­ka par skar­pe­tek Ci dałem Tyś je miała kąpieli pod­dać błogiej Lecz od­dałaś mi jedną skar­petkę, a ja Cię nie doceniałem...Ludzie mają tę wadę, że wszyscy chcą budować, a nikt nie chce zająć się utrzymaniem porządku i remontem.Zbyt wy­sokie ko­tur­ny za­mieniają się w szczudła.Ludzie od­mieniają się przez wszys­tkie przypadki.nie mogą pochwy­cić siebie ich dłonie kiedy mi­jają się na huśtaw­kach serc bu­janych przez ideały stworzy­li siebie każde w swoim śnie trzy­mając się kur­czo­wo łańcuchów prócz po­wiet­rza motyle w brzuchu chcą mieć