uk­ry­ci w szeptach wy­mieniają skar­by serc co chcą to mają 


uk­ry­-w szeptach-wy­mieniają-skar­by-serc-co-chcą-to mają 
cykamuk­ry­ciw szeptachwy­mieniająskar­byserccochcąto mają uk­ry­ci w szeptachw szeptach wy­mieniająwy­mieniają skar­byskar­by sercserc coco chcąchcą to mają uk­ry­ci w szeptach wy­mieniająw szeptach wy­mieniają skar­bywy­mieniają skar­by sercskar­by serc coserc co chcąco chcą to mają uk­ry­ci w szeptach wy­mieniają skar­byw szeptach wy­mieniają skar­by sercwy­mieniają skar­by serc coskar­by serc co chcąserc co chcą to mają uk­ry­ci w szeptach wy­mieniają skar­by sercw szeptach wy­mieniają skar­by serc cowy­mieniają skar­by serc co chcąskar­by serc co chcą to mają 

Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają chcą wszystkiego. -Anonim
dziewczyny-nie-chcą-nic-prócz-męża-a-gdy-już-go-mają-chcą-wszystkiego
Przy­jechałem z podróży długiej Kil­ka par skar­pe­tek Ci dałem Tyś je miała kąpieli pod­dać błogiej Lecz od­dałaś mi jedną skar­petkę, a ja Cię nie doceniałem... -Snagor
przy­jechałem-z podróży-długiej-kil­ka-skar­pe­tek-ci dałem-tyś- miała-kąpieli-pod­dać-błogiej-lecz-od­dałaś-mi jedną
Ludzie mają tę wadę, że wszyscy chcą budować, a nikt nie chce zająć się utrzymaniem porządku i remontem. -Kurt Vonnegut
ludzie-mają-tę-wadę-że-wszyscy-chcą-budować-a-nikt-nie-chce-zająć-ę-utrzymaniem-porządku-i-remontem
Zbyt wy­sokie ko­tur­ny za­mieniają się w szczudła. -Aleksander Kumor
zbyt-wy­sokie-ko­tur­ny-za­mieniają ę-w szczudła
Ludzie od­mieniają się przez wszys­tkie przypadki. -Lilliana
ludzie-od­mieniają ę-przez-wszys­tkie-przypadki