Ukórz się, dumny człowieku, i przede wszystkim złam swoją dumę.


ukórz-ę-dumny-człowieku-i-przede-wszystkim-złam-swoją-dumę
fiodor dostojewskiukórzsiędumnyczłowiekuprzedewszystkimzłamswojądumęukórz siędumny człowiekui przedeprzede wszystkimwszystkim złamzłam swojąswoją dumęi przede wszystkimprzede wszystkim złamwszystkim złam swojązłam swoją dumęi przede wszystkim złamprzede wszystkim złam swojąwszystkim złam swoją dumęi przede wszystkim złam swojąprzede wszystkim złam swoją dumę

Starzeje się przede wszystkim nowość. -Jan Cybis
starzeje-ę-przede-wszystkim-nowość
każdy mężczyz­na, ma swoją dumę i nie chwa­li się tym cze­go nie ma   -wdech
każdy-mężczyz­na- swoją-dumę-i-nie chwa­li ę-tym-cze­go-nie - 
To, czego się nie widzi, istnieje przede wszystkim. -Leopold Staff
to-czego-ę-nie-widzi-istnieje-przede-wszystkim
Gdy dwóch Anglików się spotyka, mówią przede wszystkim o pogodzie. -Samuel Johnson
gdy-dwóch-anglików-ę-spotyka-mówią-przede-wszystkim-o-pogodzie
Przez higienę mózgu wystrzegam się przede wszystkim kontaktu z durniami. -Stanisław Cat - Mackiewicz
przez-higienę-mózgu-wystrzegam-ę-przede-wszystkim-kontaktu-z-durniami