układam tobie poemat złożony z uczuć w og­rodzie wes­tchnień  


układam-tobie-poemat-złożony-z uczuć-w-og­rodzie-wes­tchnień- 
cykamukładamtobiepoematzłożonyz uczućog­rodziewes­tchnień układam tobietobie poematpoemat złożonyzłożony z uczućz uczuć ww og­rodzieog­rodzie wes­tchnieńwes­tchnień  układam tobie poemattobie poemat złożonypoemat złożony z uczućzłożony z uczuć wz uczuć w og­rodziew og­rodzie wes­tchnieńog­rodzie wes­tchnień  układam tobie poemat złożonytobie poemat złożony z uczućpoemat złożony z uczuć wzłożony z uczuć w og­rodziez uczuć w og­rodzie wes­tchnieńw og­rodzie wes­tchnień  układam tobie poemat złożony z uczućtobie poemat złożony z uczuć wpoemat złożony z uczuć w og­rodziezłożony z uczuć w og­rodzie wes­tchnieńz uczuć w og­rodzie wes­tchnień  

Słod­ki smak grzesznych snów......., wes­tchnień,
słod­ki-smak-grzesznych-snów-wes­tchnień-do­tyku-twych-ust-mo­jej-naj­większej-miłoś-mp 
Pier­wsze wes­tchnienie miłości to os­tatnie wes­tchnienie rozumu. -Kornel Makuszyński
pier­wsze-wes­tchnienie-miłoś-to os­tatnie-wes­tchnienie-rozumu
Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon Boże wielki. -Franciszek Karpiński
kiedy-ranne-wstają-zorze-tobie-ziemia-tobie-morze-tobie-śpiewa-żywioł-wszelki-bądź-pochwalon-boże-wielki