Ukiah... haiku inaczej na­wet w tłumie trosk kwiaty kwitną w ogrodzie... tak niekochane 


ukiah-haiku inaczej-na­wet-w tłumie-trosk-kwiaty-kwitną-w ogrodzie-tak-niekochane 
maverick123ukiahhaiku inaczejna­wetw tłumietroskkwiatykwitnąw ogrodzietakniekochane ukiah haiku inaczejhaiku inaczej na­wetna­wet w tłumiew tłumie trosktrosk kwiatykwiaty kwitnąkwitną w ogrodziew ogrodzie taktak niekochane ukiah haiku inaczej na­wethaiku inaczej na­wet w tłumiena­wet w tłumie troskw tłumie trosk kwiatytrosk kwiaty kwitnąkwiaty kwitną w ogrodziekwitną w ogrodzie takw ogrodzie tak niekochane ukiah haiku inaczej na­wet w tłumiehaiku inaczej na­wet w tłumie troskna­wet w tłumie trosk kwiatyw tłumie trosk kwiaty kwitnątrosk kwiaty kwitną w ogrodziekwiaty kwitną w ogrodzie takkwitną w ogrodzie tak niekochane ukiah haiku inaczej na­wet w tłumie troskhaiku inaczej na­wet w tłumie trosk kwiatyna­wet w tłumie trosk kwiaty kwitnąw tłumie trosk kwiaty kwitną w ogrodzietrosk kwiaty kwitną w ogrodzie takkwiaty kwitną w ogrodzie tak niekochane 

Ukiah... haiku inaczej słowa kuszące poezją doz­nań wzniosłych - Na Zaw­sze Twoja Na­wet w tłumie czuła się ob­co. W tłumie który tak dob­rze znała. W tłumie który na­zywała rodziną.Narodowości są jak różnokolorowe kule szklane w ogrodzie: każda inaczej odbija słońce.Każdy człowiek pot­rze­buje sta­le na­wet pew­nej ilości trosk, cier­pień lub biedy, tak jak okręt pot­rze­buje ba­las­tu, by płynąć pros­to i równo.by­wam tak powtarzalny a nie tra­fiam na siebie każde­go dnia inaczej a gdy już spot­kam, to prawda o półno­cy nieprzespanej miewam tak głębo­kie sny że na­wet bezsenność to tyl­ko ko­lej­ny z nich Gdy­by ludzie za­mie­szkujący pla­netę, na której nie kwitną kwiaty, mog­li je poz­nać, stwier­dzi­liby, że my, ziemianie, mu­simy chy­ba sza­leć z ra­dości, mając je wciąż wokół siebie.