Ukocha­na ko­bieta to ta­ka, przy której za­pomi­na się o wszys­tkich bab­skich wadach.


ukocha­na-ko­bieta-to ­ka-przy-której za­pomi­na ę-o wszys­tkich-bab­skich-wadach
magdalena samozwaniecukocha­nako­bietato ta­kaprzyktórej za­pomi­na sięo wszys­tkichbab­skichwadachukocha­na ko­bietako­bieta to ta­kaprzy której za­pomi­na sięktórej za­pomi­na się o wszys­tkicho wszys­tkich bab­skichbab­skich wadachukocha­na ko­bieta to ta­kaprzy której za­pomi­na się o wszys­tkichktórej za­pomi­na się o wszys­tkich bab­skicho wszys­tkich bab­skich wadachprzy której za­pomi­na się o wszys­tkich bab­skichktórej za­pomi­na się o wszys­tkich bab­skich wadachprzy której za­pomi­na się o wszys­tkich bab­skich wadach

Co to jest kochan­ka? Ko­bieta, przy której za­pomi­nasz o tym, co umiesz na pa­mięć, to jest za­pomi­nasz o wa­dach jej płci.Ukochana kobieta to taka, przy której zapomina się o wszystkich babskich wadach.Ko­bieta prze­bacza wszys­tko. Ale za to często przy­pomi­na o tym, że przebaczyła.Ko­bieta piękna przy­pomi­na władców: nie ma przy­jaciół, za to moc pochlebców.Co to jest kochanka? Kobieta, przy której zapominasz o tym, co umiesz na pamięć, to jest zapominasz o wadach jej płci.