Ukochana kobieta to taka, przy której zapomina się o wszystkich babskich wadach.


ukochana-kobieta-to-taka-przy-której-zapomina-ę-o-wszystkich-babskich-wadach
magdalena samozwaniecukochanakobietatotakaprzyktórejzapominasięwszystkichbabskichwadachukochana kobietaprzy którejktórej zapominazapomina sięo wszystkichwszystkich babskichbabskich wadachkobieta to takaprzy której zapominaktórej zapomina sięzapomina się osię o wszystkicho wszystkich babskichwszystkich babskich wadachukochana kobieta to takaprzy której zapomina sięktórej zapomina się ozapomina się o wszystkichsię o wszystkich babskicho wszystkich babskich wadachprzy której zapomina się októrej zapomina się o wszystkichzapomina się o wszystkich babskichsię o wszystkich babskich wadach

Co to jest kochanka? Kobieta, przy której zapominasz o tym, co umiesz na pamięć, to jest zapominasz o wadach jej płci.Ukocha­na ko­bieta to ta­ka, przy której za­pomi­na się o wszys­tkich bab­skich wadach.Jedyna rzecz, o której kobieta nigdy nie zapomina, to data jej urodzin, kiedy się na nią zdecyduje.Miłość jest jak tama. Jeśli pozwolisz, aby przez szczelinę sączyła się strużka wody, to w końcu rozsadza mury i nadchodzi taka chwila, w której nie zdołasz opanować żywiołu. A kiedy miry runą, miłość zawładnie wszystkim. I nie ma wtedy sensu zastanawiać się, co jest możliwe, a co nie, i czy zdołamy zatrzymać przy sobie ukochaną osobę. Kochać, to utracić panowanie nad sobą.Kobieta nie jest taka sama dla wszystkich.Mężczyzna, któremu się powiodło, to ten, co zarabia więcej, niż może wydać jego żona. Kobieta, której się powiodło, to taka, która znalazła takiego męża.