Ukryte piękno jest lepsze od jawnego.


ukryte-piękno-jest-lepsze-od-jawnego
heraklit z efezuukrytepięknojestlepszeodjawnegoukryte pięknopiękno jestjest lepszelepsze odod jawnegoukryte piękno jestpiękno jest lepszejest lepsze odlepsze od jawnegoukryte piękno jest lepszepiękno jest lepsze odjest lepsze od jawnegoukryte piękno jest lepsze odpiękno jest lepsze od jawnego

Uk­ry­te piękno jest lep­sze od jawnego.Lepsze: Lepsze jest wrogiem dobrego.Niegdyś uważałam, że Geniusz bez wykształcenia jest jak srebro ukryte pod ziemią.Piękno rzeczy śmier­telnych mi­ja, lecz nie piękno sztuki.Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki.