Ule­gać to nie to sa­mo, co pod­le­gać. Znaczy to od­da­wać cześć. Mówię o życiu roz­trop­nym, o słucha­niu mądrości włas­ne­go ciała. Mówię o os­ta­tecznej in­te­ligen­cji dob­ro­ci, radości.


ule­gać-to nie to ­mo-co pod­­gać-znaczy to od­da­wać-cześć-mówię o życiu-roz­­nym-o słucha­niu-mądroś-włas­ne­go
r » anne rice » pandoraule­gaćto nie to sa­moco pod­le­gaćznaczy to od­da­waćcześćmówię o życiuroz­trop­nymo słucha­niumądrościwłas­ne­gociałamówię o os­ta­tecznejin­te­ligen­cjidob­ro­ciradościule­gać to nie to sa­moznaczy to od­da­wać cześćmówię o życiu roz­trop­nymo słucha­niu mądrościmądrości włas­ne­gowłas­ne­go ciałamówię o os­ta­tecznej in­te­ligen­cjiin­te­ligen­cji dob­ro­cio słucha­niu mądrości włas­ne­gomądrości włas­ne­go ciałamówię o os­ta­tecznej in­te­ligen­cji dob­ro­ci

..to nie znaczy, że na Ciebie krzyczę. Po pros­tu pod­noszę głos, abyś w końcu zro­zumiał co do Ciebie mówię. -AnDree
to nie znaczy-że na ciebie-krzyczę-po-pros­-pod­noszę-głos-abyś-w końcu-zro­zumiał-co do ciebie-mówię
Ro­zum to nie gardło czy drew­no: mniej łyka. Ale dla włas­ne­go dob­ra pot­ra­fi wys­tru­gać z siebie wa­riata. Z cyk­lu po­wieści
ro­zum-to nie gardło-czy-drew­no-mniej-łyka-ale dla-włas­ne­go-dob­ra-pot­ra­fi-wys­tru­gać-z siebie-wa­riata-z cyk­lu-po­wieś
Tyl­ko idioci mówią prawdę. Ja jes­tem in­te­ligen­tny, więc nie mówię prawdy. -Salvador Dalí
tyl­ko-idioci-mówią-prawdę-ja jes­tem-in­te­ligen­tny-więc-nie mówię-prawdy
Gdy mówię
gdy-mówię-kocham-dziw­nie-na mnie-pat­rzysz-przyjacielu-gdy-mówię-lu­bię-wy­daje-mi ę-że ocze­kujesz-więcej