Uleczy cię czas, ta wszys­tkożer­na świ­nia, i sta­niesz się ka­leką. Al­bo­wiem ulecze­nie, o którym dzi­siaj marzysz, będzie twoim kalectwem.


uleczy-ę-czas- wszys­tkożer­na-świ­nia-i sta­niesz ę-ka­leką-al­bo­wiem ulecze­nie-o którym dzi­siaj-marzysz-będzie-twoim
waldemar Łysiakuleczycięczasta wszys­tkożer­naświ­niai sta­niesz sięka­lekąal­bo­wiem ulecze­nieo którym dzi­siajmarzyszbędzietwoimkalectwemuleczy cięcię czasta wszys­tkożer­na świ­niai sta­niesz się ka­lekąo którym dzi­siaj marzyszbędzie twoimtwoim kalectwemuleczy cię czasbędzie twoim kalectwem

Miałem ją za ladacznicę Dzi­siaj sprzątam jej piwnicę Wszys­tko się zmieniło Dzi­siaj le­piej jest niż było -Ivo Vuco-  -Writer
miałem-ją za ladacznicę-dzi­siaj-sprzątam-jej-piwnicę-wszys­tko ę-zmieniło-dzi­siaj-­piej-jest ż-było-ivo-vuco- 
Kiedyś życie było ZWYK­LE. Dzi­siaj wszys­tko sta­je się CZASEM. -Maverick123
kiedyś-życie-było-zwyk­le-dzi­siaj wszys­tko-sta­ ę-czasem
Pos­taw przed sobą jeszcze większe wyz­wa­nia niż te, którym próbu­jesz spros­tać, a roz­wi­niesz zdol­ności ko­nie­czne do po­kona­nia praw­dzi­wych trudności. -William Bennett
pos­taw-przed-sobą-jeszcze-większe-wyz­wa­nia-ż-te-którym próbu­jesz-spros­ć-a roz­wi­niesz-zdol­noś-ko­nie­czne-do po­kona­nia