Uległość rodzi przyjaciół, prawda - nienawiść.


uległość-rodzi-przyjaciół-prawda-nienawiść
terencjuszuległośćrodziprzyjaciółprawdanienawiśćuległość rodzirodzi przyjaciółprawdanienawiśćuległość rodzi przyjaciół

Praw­da rodzi niena­wiść, uległość przyjaciół.Szczerość rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół.Uległość stwarza przy­jaciół, mówienie praw­dy nienawiść.Niena­wiść rodzi jeszcze większą nienawiść. -Pain Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę - prawdą, przemoc - cierpieniem.Schlebianie przysparza przyjaciół, prawda - wrogów.