Um­rzeć jest to skończyć życie, zacząć żyć jest to zacząć umierać.


um­rzeć-jest to skończyć-życie-zacząć-żyć-jest to zacząć-umierać
stefan witwickium­rzećjest to skończyćżyciezacząćżyćjest to zacząćumieraćum­rzeć jest to skończyćjest to skończyć życiezacząć żyćżyć jest to zacząćjest to zacząć umieraćum­rzeć jest to skończyć życiezacząć żyć jest to zacząćżyć jest to zacząć umieraćzacząć żyć jest to zacząć umierać

Umrzeć jest to skończyć życie, zacząć żyć jest to zacząć umierać.Łatwiej jest zacząć niż skończyć.Łat­wiej jest zacząć niż skończyć.Zaczy­nam spłacać długi. Le­piej zacząć wcześnie, żeby jak naj­prędzej skończyć.Świado­mość te­go kim jes­tem wca­le nie ułat­wia mi życia,wręcz sta­je się ono co­raz trud­niej­sze. Chce odejść,odpłynąć,zacząć żyć na no­wo nie od­wra­cając się za siebie! Zacząć no­we porządne życie. Mam już dość tych miej­sc, w których byłem,tych ludzi, których poz­nałem i oka­zali się być in­ni niż się wy­dawa­li z pozoru. Nie chce żyć w tym świecie pełnym cham­stwa,pros­tac­twa,fałszy­wości,bólu cierpienia! Chce odejść,odlecieć,odpłynąć! Żyć to znaczy: dopiero przygotować się do życia. Umieramy w chwili, kiedy byśmy mogli na dobre zacząć. Ale Najwyższy Sędzia mówi: Nie dam się oszukać, to właśnie było życie.