Umar­li chcą być pocho­wani w sercach.


umar­li-chcą-być-pocho­wani-w sercach
ernst jungerumar­lichcąbyćpocho­waniw sercachumar­li chcąchcą byćbyć pocho­wanipocho­wani w sercachumar­li chcą byćchcą być pocho­wanibyć pocho­wani w sercachumar­li chcą być pocho­wanichcą być pocho­wani w sercachumar­li chcą być pocho­wani w sercach

Chcę być pocho­wany stojąc - twarzą w stronę Niemiec. -Georges Clemenceau
chcę-być-pocho­wany-stojąc- twarzą-w stronę-niemiec
będąc 5 kołem mu­simy być przy­goto­wani na wykorzystywanie  -badtomek
będąc-5 kołem-mu­simy-być-przy­goto­wani-na wykorzystywanie 
Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią. -Oscar Wilde
mężczyź-zawsze-chcą-być-pierwszą-miłośą-kobiety-kobiety-zaś-chcą-żeby-mężczyzna-był-ich-ostatnią