Umiłowanym stanem Polaków jest niezdecydowanie.


umiłowanym-stanem-polaków-jest-niezdecydowanie
józef piłsudskiumiłowanymstanempolakówjestniezdecydowanieumiłowanym stanemstanem polakówpolaków jestjest niezdecydowanieumiłowanym stanem polakówstanem polaków jestpolaków jest niezdecydowanieumiłowanym stanem polaków jeststanem polaków jest niezdecydowanieumiłowanym stanem polaków jest niezdecydowanie

Niezdecydowanie jest największą chorobą.Szczęście jest stanem poważnym.Dziewictwo jest raczej stanem umysłu.Głupim jest człowiek, który uważa, że szczęście jest jakimś rzeczywistym stanem rzeczy. Ono jest jego własnym co do tego złudzeniem.Małżeństwo nie jest stanem, jest umiejętnością.Dobrowolna zależność jest najpiękniejszym stanem, a czy byłby on możliwy bez miłości?