Umiarkowana ilość pcheł jest dobra dla psa: nie pozwala mu ponuro rozmyślać o swojej psiej doli.


umiarkowana-ilość-pcheł-jest-dobra-dla-psa-nie-pozwala-mu-ponuro-rozmyść-o-swojej-psiej-doli
anonimumiarkowanailośćpchełjestdobradlapsaniepozwalamuponurorozmyślaćswojejpsiejdoliumiarkowana ilośćilość pchełpcheł jestjest dobradobra dladla psanie pozwalapozwala mumu ponuroponuro rozmyślaćrozmyślać oo swojejswojej psiejpsiej doliumiarkowana ilość pchełilość pcheł jestpcheł jest dobrajest dobra dladobra dla psanie pozwala mupozwala mu ponuromu ponuro rozmyślaćponuro rozmyślać orozmyślać o swojejo swojej psiejswojej psiej doliumiarkowana ilość pcheł jestilość pcheł jest dobrapcheł jest dobra dlajest dobra dla psanie pozwala mu ponuropozwala mu ponuro rozmyślaćmu ponuro rozmyślać oponuro rozmyślać o swojejrozmyślać o swojej psiejo swojej psiej doliumiarkowana ilość pcheł jest dobrailość pcheł jest dobra dlapcheł jest dobra dla psanie pozwala mu ponuro rozmyślaćpozwala mu ponuro rozmyślać omu ponuro rozmyślać o swojejponuro rozmyślać o swojej psiejrozmyślać o swojej psiej doli

Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa. -Aldous Huxley
dla-psa-jego-pan-jest-napoleonem-stąd-ę-bierze-nieustająca-popularność-psa
Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno. -Quintus Eniusz
ten-kto-życzliwie-wskazuje-drogę-błądzącemu-jest-jak-człowiek-który-drugiemu-pozwala-zapalić-pochodnię-od-swojej-wszak-jego-własna-pochodnia
Litr to nie jest jeszcze ilość dla prawdziwego mężczyzny. -Władysław Komar
litr-to-nie-jest-jeszcze-ilość-dla-prawdziwego-mężczyzny
Choroba pozwala poznać słodycz zdrowia, zło - dobra, głód - sytości, zmęczenie - wypoczynku. -Heraklit z Efezu
choroba-pozwala-poznać-słodycz-zdrowia-zło-dobra-głód-sytoś-zmęczenie-wypoczynku