Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go.


umiarkowanie-i-praca-są-prawdziwymi-lekarzami-człowieka-praca-wzmaga-apetyt-zaś-wstrzemięźliwość-zabrania-nadużywać-go
jean jacques rousseauumiarkowaniepracaprawdziwymilekarzamiczłowiekawzmagaapetytzaśwstrzemięźliwośćzabranianadużywaćgoumiarkowanie ii pracapraca sąsą prawdziwymiprawdziwymi lekarzamilekarzami człowiekapraca wzmagawzmaga apetytzaś wstrzemięźliwośćwstrzemięźliwość zabraniazabrania nadużywaćnadużywać goumiarkowanie i pracai praca sąpraca są prawdziwymisą prawdziwymi lekarzamiprawdziwymi lekarzami człowiekapraca wzmaga apetytzaś wstrzemięźliwość zabraniawstrzemięźliwość zabrania nadużywaćzabrania nadużywać goumiarkowanie i praca sąi praca są prawdziwymipraca są prawdziwymi lekarzamisą prawdziwymi lekarzami człowiekazaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywaćwstrzemięźliwość zabrania nadużywać goumiarkowanie i praca są prawdziwymii praca są prawdziwymi lekarzamipraca są prawdziwymi lekarzami człowiekazaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go

Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej.Praca jest balsamem życia, praca jest źródłem cnót.Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.Wstrzemięźliwość języka szacunek ci wróży, Wstrzemięźliwość w jedzeniu twoje dni przedłuży.Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd.