Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go.


umiarkowanie-i-praca-są-prawdziwymi-lekarzami-człowieka-praca-wzmaga-apetyt-zaś-wstrzemięźliwość-zabrania-nadużywać-go
jean jacques rousseauumiarkowaniepracaprawdziwymilekarzamiczłowiekawzmagaapetytzaśwstrzemięźliwośćzabranianadużywaćgoumiarkowanie ii pracapraca sąsą prawdziwymiprawdziwymi lekarzamilekarzami człowiekapraca wzmagawzmaga apetytzaś wstrzemięźliwośćwstrzemięźliwość zabraniazabrania nadużywaćnadużywać goumiarkowanie i pracai praca sąpraca są prawdziwymisą prawdziwymi lekarzamiprawdziwymi lekarzami człowiekapraca wzmaga apetytzaś wstrzemięźliwość zabraniawstrzemięźliwość zabrania nadużywaćzabrania nadużywać goumiarkowanie i praca sąi praca są prawdziwymipraca są prawdziwymi lekarzamisą prawdziwymi lekarzami człowiekazaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywaćwstrzemięźliwość zabrania nadużywać goumiarkowanie i praca są prawdziwymii praca są prawdziwymi lekarzamipraca są prawdziwymi lekarzami człowiekazaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go

Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca. -Silvio Berlusconi
mój-przepis-na-sukces-zamyka-ę-w-trzech-słowach-praca-praca-praca
Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej. -Irina Griekowa
można-dowieść-słusznoś-tezy-o-zacieraniu-ę-różnic-między-pracą-umysłową-a-fizyczną-tylko-od-przeciwnej-strony-nasza-praca-umysłowa
Praca jest balsamem życia, praca jest źródłem cnót. -Johann Gottfried Herder
praca-jest-balsamem-życia-praca-jest-źródłem-cnót
Wstrzemięźliwość języka szacunek ci wróży, Wstrzemięźliwość w jedzeniu twoje dni przedłuży. -Aliszer Nawoi
wstrzemięźliwość-języka-szacunek-wróży-wstrzemięźliwość-w-jedzeniu-twoje-dni-przedłuży
Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd. -Seneka
czego-nie-zabrania-prawo-zabrania-wstyd