Umiarkowanie w gniewie jest cnotą, ale umiarkowanie w przestrzeganiu zasad moralnych to grzech.


umiarkowanie-w-gniewie-jest-cnotą-ale-umiarkowanie-w-przestrzeganiu-zasad-moralnych-to-grzech
thomas paineumiarkowaniegniewiejestcnotąaleumiarkowanieprzestrzeganiuzasadmoralnychtogrzechumiarkowanie ww gniewiegniewie jestjest cnotąale umiarkowanieumiarkowanie ww przestrzeganiuprzestrzeganiu zasadzasad moralnychumiarkowanie w gniewiew gniewie jestgniewie jest cnotąale umiarkowanie wumiarkowanie w przestrzeganiuw przestrzeganiu zasadprzestrzeganiu zasad moralnychmoralnych to grzechumiarkowanie w gniewie jestw gniewie jest cnotąale umiarkowanie w przestrzeganiuumiarkowanie w przestrzeganiu zasadw przestrzeganiu zasad moralnychzasad moralnych to grzechumiarkowanie w gniewie jest cnotąale umiarkowanie w przestrzeganiu zasadumiarkowanie w przestrzeganiu zasad moralnychprzestrzeganiu zasad moralnych to grzech

Umiarkowanie nieodmiennie towarzyszy mądrości, ale nieznane jest geniuszowi.Im kto jest potężniejszy, tym bardziej umiarkowanie powinien korzystać z władzy.Złote umiarkowanie. Aurea me­dioc­ri­tas. (łac.) Miłość, nienawiść - jeśli w skrajnym stanie, obie są milsze niż umiarkowanie.Największym zagrożeniem naszej pomyślności jest brak wyraźnych zasad moralnych i celu w życiu.Gwałtowne uniesienia mają gwałtowny koniec - umierają w chwili triumfu; więc kochajcie się umiarkowanie.