Umieć kochać - do te­go trze­ba ukończyć szkołę cierpienia.


umieć-kochać- do te­go-trze­ba-ukończyć-szkołę-cierpienia
claude lelouchumiećkochać do te­gotrze­baukończyćszkołęcierpieniaumieć kochać do te­go trze­batrze­ba ukończyćukończyć szkołęszkołę cierpienia do te­go trze­ba ukończyćtrze­ba ukończyć szkołęukończyć szkołę cierpienia do te­go trze­ba ukończyć szkołętrze­ba ukończyć szkołę cierpienia do te­go trze­ba ukończyć szkołę cierpienia

Umieć kochać - do tego trzeba ukończyć szkołę cierpienia.Kochać nie jest dość, trze­ba umieć kochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości.Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.Miłość odkupuje i oczyszcza brzydkie i ciemne strony tego świata, miłość zbawia narody, uszlachetnia jednostki, tworzy bohaterów, podnosi prostaków, uszczęśliwia niewiastę. Ale żeby umieć kochać, trzeba umieć myśleć.Nie umieć kochać, to nic nie umieć, a czasem jeszcze mniej niż nic.Trze­ba umieć poświęcać dob­re dla najlepszego.