Umieć razem milczeć jest najwyższym wykwintem życia towarzyskiego.


umieć-razem-milczeć-jest-najwyższym-wykwintem-życia-towarzyskiego
isolde kurzumiećrazemmilczećjestnajwyższymwykwintemżyciatowarzyskiegoumieć razemrazem milczećmilczeć jestjest najwyższymnajwyższym wykwintemwykwintem życiażycia towarzyskiegoumieć razem milczećrazem milczeć jestmilczeć jest najwyższymjest najwyższym wykwintemnajwyższym wykwintem życiawykwintem życia towarzyskiegoumieć razem milczeć jestrazem milczeć jest najwyższymmilczeć jest najwyższym wykwintemjest najwyższym wykwintem życianajwyższym wykwintem życia towarzyskiegoumieć razem milczeć jest najwyższymrazem milczeć jest najwyższym wykwintemmilczeć jest najwyższym wykwintem życiajest najwyższym wykwintem życia towarzyskiego

Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić.Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić.Trwały i cenny owoc wychowania to cnota. Ona najwyższym dobrem i najwyższym skarbem.Nić życia jest mieszanym włóknem, dobro i zło przewijają się razem.Trze­ba umieć iść słoneczną stroną życia.Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia.