Umiem w dwunastu językach powiedzieć


umiem-w-dwunastu-językach-powiedzieć-nie-to-kobiecie-wystarczy
zofia lorenumiemdwunastujęzykachpowiedziećnietokobieciewystarczyumiem ww dwunastudwunastu językachjęzykach powiedziećkobiecie wystarczyumiem w dwunastuw dwunastu językachdwunastu językach powiedziećumiem w dwunastu językachw dwunastu językach powiedziećumiem w dwunastu językach powiedzieć

Umiem w dwunastu językach powiedzieć: nie, kobiecie to wystarczy.Umiem w dwu­nas­tu języ­kach po­wie­dzieć „nie”; to ko­biecie wystarczy.Nie wystarczy powiedzieć Najprzenikliwszy mężczyzna na świecie nie potrafi powiedzieć o kobiecie tyle dobrego i złego, ile one same o sobie myślą.Aby pokochać jakąś rzecz, wystarczy sobie powiedzieć, że można ją utracić.Nie można ufać kobiecie, która przyznaje się do swojego wieku. Jeżeli mówi coś takiego, gotowa powiedzieć każde głupstwo.