Umiera się raz i człowiek szyb­ko ok­ry­wa się sławą, ale żyje się w trudzie, bólu i cier­pieniu, długie la­ta, i to jest większe bohaterstwo.


umiera ę-raz-i człowiek-szyb­ko-ok­ry­wa ę-sławą-ale-żyje ę-w trudzie-bólu-i cier­pieniu-długie-­-i to jest większe
stefan wyszyńskiumiera sięrazi człowiekszyb­kook­ry­wa sięsławąależyje sięw trudziebólui cier­pieniudługiela­tai to jest większebohaterstwoumiera się razraz i człowieki człowiek szyb­koszyb­ko ok­ry­wa sięok­ry­wa się sławąale żyje siężyje się w trudziebólu i cier­pieniudługie la­tai to jest większe bohaterstwoumiera się raz i człowiekraz i człowiek szyb­koi człowiek szyb­ko ok­ry­wa sięszyb­ko ok­ry­wa się sławąale żyje się w trudzieumiera się raz i człowiek szyb­koraz i człowiek szyb­ko ok­ry­wa sięi człowiek szyb­ko ok­ry­wa się sławąumiera się raz i człowiek szyb­ko ok­ry­wa sięraz i człowiek szyb­ko ok­ry­wa się sławą

Zyje się raz! Ale jeśli żyje się dobrze to ten jeden raz wystarczy!! -Anonim
zyje-ę-raz-ale-śli-żyje-ę-dobrze-to-ten-jeden-raz-wystarczy
jeśli-żyjesz-peł-szczęściu-to wiedz-że gdzieś-na krańcu-świata-ktoś-w tej se­kun­dzie-mi­nucie-chwi­li-umiera-w cier­pieniu
Świat-zbyt-szyb­ko-umiera-ludzie-zbyt-szyb­ko ę-starzeją-i umierają-zwierzę-i rośli­ny-zbyt-szyb­ko-wy­mierają-~pa­weł-rychlica 
Każdy człowiek na świecie, na­wet w cier­pieniu kocha życie. -Ezop
każdy-człowiek-na świecie-na­wet-w cier­pieniu-kocha-życie