Umiera się nie dlatego by przestać żyć, lecz po to by żyć inaczej.


umiera-ę-nie-dlatego-by-przestać-żyć-lecz-po-to-by-żyć-inaczej
paulo coelhoumierasięniedlategobyprzestaćżyćleczpotożyćinaczejumiera sięsię nienie dlategodlatego byby przestaćprzestać żyćlecz poby żyćżyć inaczejumiera się niesię nie dlategonie dlatego bydlatego by przestaćby przestać żyćpo to byby żyć inaczejumiera się nie dlategosię nie dlatego bynie dlatego by przestaćdlatego by przestać żyćlecz po to bypo to by żyćumiera się nie dlatego bysię nie dlatego by przestaćnie dlatego by przestać żyćlecz po to by żyćpo to by żyć inaczej

Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.Nic nie czynić jest to niejako przestać żyć na świecie.Nie na to żyją istoty, aby się wzajemnie pożerały, lecz dlatego muszą się pożerać, aby żyć mogły.Jesteśmy śmiertelni nie dlatego, że umrzemy, ale dlatego, że rozpoczęliśmy żyć.To miłość każe żyć. Bez niej człowiek umiera, ponieważ umiera z głodu.Czy nauczyć się umierać znaczy to samo co nauczyć się przestać żyć?