Umrzeć jest to skończyć życie, zacząć żyć jest to zacząć umierać.


umrzeć-jest-to-skończyć-życie-zacząć-żyć-jest-to-zacząć-umierać
stefan witwickiumrzećjesttoskończyćżyciezacząćżyćumieraćumrzeć jestskończyć życiezacząć żyćżyć jestzacząć umieraćjest to skończyćzacząć żyć jestjest to zacząćumrzeć jest to skończyćjest to skończyć życieżyć jest to zacząćjest to zacząć umieraćumrzeć jest to skończyć życiezacząć żyć jest to zacząćżyć jest to zacząć umierać

Um­rzeć jest to skończyć życie, zacząć żyć jest to zacząć umierać.Łatwiej jest zacząć niż skończyć.Łat­wiej jest zacząć niż skończyć.Zaczy­nam spłacać długi. Le­piej zacząć wcześnie, żeby jak naj­prędzej skończyć.Świado­mość te­go kim jes­tem wca­le nie ułat­wia mi życia,wręcz sta­je się ono co­raz trud­niej­sze. Chce odejść,odpłynąć,zacząć żyć na no­wo nie od­wra­cając się za siebie! Zacząć no­we porządne życie. Mam już dość tych miej­sc, w których byłem,tych ludzi, których poz­nałem i oka­zali się być in­ni niż się wy­dawa­li z pozoru. Nie chce żyć w tym świecie pełnym cham­stwa,pros­tac­twa,fałszy­wości,bólu cierpienia! Chce odejść,odlecieć,odpłynąć! Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.