Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje prawdziwe poszanowanie twórczości.


umysły-twórcze-najlepiej-rozwijają-ę-tam-gdzie-istnieje-prawdziwe-poszanowanie-twórczoś
hans selyeumysłytwórczenajlepiejrozwijająsiętamgdzieistniejeprawdziweposzanowanietwórczościumysły twórczetwórcze najlepiejnajlepiej rozwijająrozwijają sięsię tamgdzie istniejeistnieje prawdziweprawdziwe poszanowanieposzanowanie twórczościumysły twórcze najlepiejtwórcze najlepiej rozwijająnajlepiej rozwijają sięrozwijają się tamgdzie istnieje prawdziweistnieje prawdziwe poszanowanieprawdziwe poszanowanie twórczościumysły twórcze najlepiej rozwijajątwórcze najlepiej rozwijają sięnajlepiej rozwijają się tamgdzie istnieje prawdziwe poszanowanieistnieje prawdziwe poszanowanie twórczościumysły twórcze najlepiej rozwijają siętwórcze najlepiej rozwijają się tamgdzie istnieje prawdziwe poszanowanie twórczości

Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje poszanowanie twórczości.Wiara zawsze istnieje. Jest tam, gdzie kończy się działalność rozumu.Najlepiej zawsze określa człowiek sam siebie: nawet tam, gdzie błądzi lub kłamie, odsłania się przed potomnością, która zna prawdę.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.