uniesienie uczuć czar pus­tość serca smutek żal 


uniesienie-uczuć-czar-pus­tość-serca-smutek-żal 
nieszczęścieuniesienieuczućczarpus­tośćsercasmutekżal uniesienie uczućuczuć czarczar pus­tośćpus­tość sercaserca smuteksmutek żal uniesienie uczuć czaruczuć czar pus­tośćczar pus­tość sercapus­tość serca smutekserca smutek żal uniesienie uczuć czar pus­tośćuczuć czar pus­tość sercaczar pus­tość serca smutekpus­tość serca smutek żal uniesienie uczuć czar pus­tość sercauczuć czar pus­tość serca smutekczar pus­tość serca smutek żal 

mo­ja dusza ma dziury pozalepiane pocerowane na moment na chwilę gdy oddech mam głęboki roz­ry­wa je strach i prężne bi­cie serca ucieczka myśli na parapecie żal po co człowieko­wi żal niszczy dziury cerowane lepione na moment koc moim domem mokry od wylanych wspomnień wspomnienia po co człowieko­wi wspomnienia niszczą na moment wróć i powiedz coś na moment Życie jest jak par­tia szachów: Ni­by czar­no biała rzeczy­wis­tość ,a ty­le możli­wości ! Pus­te mi­nuty, pus­te godzi­ny pus­ty ka­len­darz i pus­ta bu­tel­ka niedo­golo­ne w lus­trze mi­ny i brzyd­ko śmier­dząca ka­mizel­ka bez ra­tującej życie liny - w kie­sze­niach pus­tka wielka.Nie ma nic cięższe­go od żalu. Żal jest straszliwą ot­chłanią w naj­czar­niej­szym oceanie, bez­denną głębią. Zżera człowieka. Du­si.Pa­raliżuje sku­teczniej od prze­ciętych nerwów.Zawsze trzeba działać. Źle czy dobrze, okaże się później. Żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.Na­pełnia serca Jak ga­ma barw upiększa Gorączka uczuć Krys­ty­na Sz. 07.02.2015r.