Upaść na sa­mo dno, aby później nie mieć wyrzutów su­mienia, że coś jeszcze mogłam zro­bić .


upaść-na ­mo-dno-aby później-nie mieć-wyrzutów-su­mienia-że coś-jeszcze-mogłam-zro­bić
olusia1007upaśćna sa­modnoaby późniejnie miećwyrzutówsu­mieniaże cośjeszczemogłamzro­bićupaść na sa­mona sa­mo dnoaby później nie miećnie mieć wyrzutówwyrzutów su­mieniaże coś jeszczejeszcze mogłammogłam zro­bićzro­bićupaść na sa­mo dnoaby później nie mieć wyrzutównie mieć wyrzutów su­mieniaże coś jeszcze mogłamjeszcze mogłam zro­bićmogłam zro­bićaby później nie mieć wyrzutów su­mieniaże coś jeszcze mogłam zro­bićjeszcze mogłam zro­bićże coś jeszcze mogłam zro­bić

Nicze­go nie da się zro­bić bez poświęceń. Aby coś poświęcić, na­leży dać coś o tej sa­mej wartości. -Bob Marley
nicze­go-nie da ę-zro­bić-bez-poświęń-aby coś-poświęć-na­ży-dać-coś-o tej ­mej-wartoś