Upojenie zmysłów ma się tak do miłości, jak sen do życia.


upojenie-zmysłów-ę-tak-do-miłoś-jak-sen-do-życia
novalisupojeniezmysłówsiętakdomiłościjaksenżyciaupojenie zmysłówzmysłów masię taktak dodo miłościjak sensen dodo życiaupojenie zmysłów mazmysłów ma sięma się taksię tak dotak do miłościjak sen dosen do życiaupojenie zmysłów ma sięzmysłów ma się takma się tak dosię tak do miłościjak sen do życiaupojenie zmysłów ma się takzmysłów ma się tak doma się tak do miłości

Upo­jenie zmysłów ma się tak do miłości, jak sen do życia.Rozkosz w miłości wypływa ze skojarzenia uczucia i zmysłów, więc upojenie miłosne jest ucieleśnioną ideą.Sen, każdy sen, jest jak psycho­za. Ze wszys­tkim, co do niej na­leży: po­mie­sza­niem zmysłów, sza­leństwem, ab­surdem. Ta­ka krótkot­rwała psychoza.Jak możesz my­lić mo­ment zachwy­conej miłości, która pa­li ci trze­wia wo­nią kadzidła, z roz­pa­saniem zmysłów, o których wiesz, że z siarki.pochłonięci sobą za­pachem zmysłów kocha­my się o poranku w nocy dwa ciała burza zmysłów od­da­jemy się przepełnieni naszą miłością Bo kto jak nie ja Do­da ci sen­su życia Melancholijność 24.03.2015....dla M... றiℓℓ...