Uprawianie nonsensu niweczy zdolność jego rozumienia.


uprawianie-nonsensu-niweczy-zdolność-jego-rozumienia
anonimuprawianienonsensuniweczyzdolnośćjegorozumieniauprawianie nonsensunonsensu niweczyniweczy zdolnośćzdolność jegojego rozumieniauprawianie nonsensu niweczynonsensu niweczy zdolnośćniweczy zdolność jegozdolność jego rozumieniauprawianie nonsensu niweczy zdolnośćnonsensu niweczy zdolność jegoniweczy zdolność jego rozumieniauprawianie nonsensu niweczy zdolność jegononsensu niweczy zdolność jego rozumienia

Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc.Gdy wszystkie fizyczne i umysłowe zasoby są skoncentrowane na jednym zadaniu, zdolność do jego wypełnienia wzrasta wielokrotnieMiłość to najwyższy stopień egoizmu. Kochamy nie tylko naszego partnera, ale też jego zdolność kochania nas.Obok nonsensu grzechu istnieje paradoks łaski.Leniwy niweczy zamiary Boga.Satyryk: facet rzucający się na czołgi nonsensu z butelką atramentu.