Uprawianie poezji jest formą miłości.


uprawianie-poezji-jest-formą-miłoś
gertrud von le fortuprawianiepoezjijestformąmiłościuprawianie poezjipoezji jestjest formąformą miłościuprawianie poezji jestpoezji jest formąjest formą miłościuprawianie poezji jest formąpoezji jest formą miłościuprawianie poezji jest formą miłości

Uprawianie miłości wymaga więcej talentu niż dowodzenie armią.Największą formą miłości jest milczenie.Cierpliwość jest codzienną formą miłości.Cier­pli­wość jest codzienną formą miłości.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Cudownym środkiem upiększającym jest codzienne uprawianie seksu.