Uprzejmość męska: najwytworniejsza forma fałszu.


uprzejmość-męska-najwytworniejsza-forma-fałszu
julian tuwimuprzejmośćmęskanajwytworniejszaformafałszuuprzejmość męskanajwytworniejsza formaforma fałszunajwytworniejsza forma fałszu

Up­rzej­mość męska: naj­wytwor­niej­sza for­ma fałszu.Uprzejmość to najlepiej widziana forma hipokryzji.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Gracja imituje delikatność, jak uprzejmość - dobrać.Są ludzie, których uprzejmość gorsza jest od bezczelności.Klęska nie jest męska.