Uprzejmość to najlepiej widziana forma hipokryzji.


uprzejmość-to-najlepiej-widziana-forma-hipokryzji
ambrose bierceuprzejmośćtonajlepiejwidzianaformahipokryzjinajlepiej widzianawidziana formaforma hipokryzjiuprzejmość to najlepiejnajlepiej widziana formawidziana forma hipokryzjiuprzejmość to najlepiej widziananajlepiej widziana forma hipokryzjiuprzejmość to najlepiej widziana forma

Uprzejmość męska: najwytworniejsza forma fałszu.Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele.Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia.Demokracjom jeszcze trudniej uwolnić się od hipokryzji niż dyktaturom od cynizmu.