Uroda jest najlepszym listem polecającym.


uroda-jest-najlepszym-listem-polecającym
michel de montaigneurodajestnajlepszymlistempolecającymuroda jestjest najlepszymnajlepszym listemlistem polecającymuroda jest najlepszymjest najlepszym listemnajlepszym listem polecającymuroda jest najlepszym listemjest najlepszym listem polecającymuroda jest najlepszym listem polecającym

Piękno jest otwartym listem polecającym, który z góry zdobywa dla nas serca.Uroda nie stanowi o niczym, gdy nie jest urodą serca.Uroda kobiety jest formą władzy.Uroda jest podarunkiem na kilka lat.Uroda cieszy tylko oczy, dobroć jest wartością trwałą.Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.