Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać.


urodzić ę-psycho­patą-to nie sztuka-sztuką-nau­czyć-kochać
myslacawierszemurodzić siępsycho­patąto nie sztukasztukąnau­czyćkochaćurodzić się psycho­patąpsycho­patą to nie sztukasztuką nau­czyćnau­czyć kochaćurodzić się psycho­patą to nie sztukasztuką nau­czyć kochać

Sztuką przet­rwa­nia jest nau­czyć się życia bez Ciebie.Psycho­patia oz­nacza cier­pienie duszy, czy­li w dosłow­nym znacze­niu te­go słowa, każdy człowiek jest psycho­patą, po­nieważ nie ma człowieka, który nig­dy by nie cierpiał.Nie sztuka umieć kochać; sztuka nie potrafić nienawidzić.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Kochać jest łat­wo, nie kochać - to sztuka.