Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać.


urodzić ę-psycho­patą-to nie sztuka-sztuką-nau­czyć-kochać
myslacawierszemurodzić siępsycho­patąto nie sztukasztukąnau­czyćkochaćurodzić się psycho­patąpsycho­patą to nie sztukasztuką nau­czyćnau­czyć kochaćurodzić się psycho­patą to nie sztukasztuką nau­czyć kochać

Sztuką przet­rwa­nia jest nau­czyć się życia bez Ciebie. -AnDree
sztuką-przet­rwa­nia-jest nau­czyć ę-życia-bez-ciebie
Nie sztuka umieć kochać; sztuka nie potrafić nienawidzić. -Urszula Zybura
nie-sztuka-umieć-kochać-sztuka-nie-potrafić-nienawidzić
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
nau­czo­no-nas-kochać-lecz-za­pom­niano-nas-nau­czyć-miłować-~pa­weł-rychlica 
Kochać jest łat­wo, nie kochać - to sztuka. -jatoja
kochać-jest łat­wo-nie kochać- to sztuka