Urodzony do pługa – z nadmiaru Ziemi zostałem poetą.


urodzony-do-pługa-z-nadmiaru-ziemi-zostałem-poetą
julian przybośurodzonydopługanadmiaruziemizostałempoetąurodzony dodo pługapługa –z nadmiarunadmiaru ziemiziemi zostałemzostałem poetąurodzony do pługado pługa –pługa – z– z nadmiaruz nadmiaru zieminadmiaru ziemi zostałemziemi zostałem poetąurodzony do pługa –do pługa – zpługa – z nadmiaru– z nadmiaru ziemiz nadmiaru ziemi zostałemnadmiaru ziemi zostałem poetąurodzony do pługa – zdo pługa – z nadmiarupługa – z nadmiaru ziemi– z nadmiaru ziemi zostałemz nadmiaru ziemi zostałem poetą

El poeta que estuviera satisfecho del mundo en que vive, no sería poeta.Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony Polecę precz, poeta, ze dwojej złożony Natury: ani ja już przebywać na ziemi Więcej będę; a więtszy nad zazdrość, ludnemi Miasty wzgardzę(...).Wszys­tko jest poezją, a naj­mniej poezją jest na­pisa­ny wier­sz; każdy jest poetą, a naj­mniej poetą jest poeta piszący wiersze.z żądzy urodzony żądzą nienasycony Pok­rzyw­dzo­ny, kto źle urodzony.Każdy może zostać papieżem, najlepszy dowód, że ja nim zostałem.