Us­ta unoszą Spokój ducha - pełny luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz. 07.01.2015r.


us­-unoszą-spokój-ducha- pełny-luz-niepodważalność-krys­ty­na-sz-07012015r
krystaus­taunosząspokójducha pełnyluzniepodważalnośćkrys­ty­nasz07012015rus­ta unosząunoszą spokójspokój ducha pełny luzluz niepodważalnośćniepodważalność krys­ty­nakrys­ty­na szus­ta unoszą spokójunoszą spokój ducha pełny luz niepodważalnośćluz niepodważalność krys­ty­naniepodważalność krys­ty­na szus­ta unoszą spokój ducha pełny luz niepodważalność krys­ty­naluz niepodważalność krys­ty­na sz pełny luz niepodważalność krys­ty­na sz

Na­par lubczyku Ma­leńka krop­la czaru Miłość i spokój Krys­ty­na Sz. 14.06.2015r.Słowa w ser­cu złóż Czas na opamiętanie Spokój czys­tych dusz Krys­ty­na Sz. 15.04.2015r.Luz i swoboda Równo­waga umysłu Uczta duchowa Krys­ty­na Sz. 25.09.2014r.Spokój ducha do­cenisz, gdy go stra­cisz, ale gdy stra­cisz ducha, spo­koju nie zaz­nasz ...Ludzka natura Niepodporządkowanie Dreszczyk emocji Krys­ty­na Sz. 30.01.2015r.Niedowierzanie Przy­pad­ko­we spotkanie Zauroczenie Krys­ty­na Sz. 01.02.2015r.