Us­pokój się, us­pokój się te­raz, kiedy już wiesz, o co w życiu chodzi, kiedy już wiesz, że o nic.


us­pokój-ę-us­pokój ę-te­raz-kiedy-już-wiesz-o co w życiu-chodzi-kiedy-już-wiesz-że o nic
marta foxus­pokójsięus­pokój sięte­razkiedyjużwieszo co w życiuchodziże o nicus­pokój sięus­pokój się te­razkiedy jużjuż wieszo co w życiu chodzikiedy jużjuż wieszkiedy już wieszkiedy już wiesz

Na­wet nie wiesz jak bar­dzo te­raz Cię pot­rze­buję... Te­raz, kiedy wiem, że już niedługo mi Ciebie zabraknie.. -Lanni
na­wet-nie wiesz-jak bar­dzo-te­raz-cię-pot­rze­buję-te­raz kiedy-wiem-że już-niedługo-mi ciebie-zabraknie
Kiedy myślisz, że wiesz już wszystko, zatrzymujesz się - stajesz w miejscu. Jak wiadomo, kiedy stajemy w miejscu - cofamy się. -Piotr Biber
kiedy-myślisz-że-wiesz-już-wszystko-zatrzymujesz-ę-stajesz-w-miejscu-jak-wiadomo-kiedy-stajemy-w-miejscu-cofamy-ę
Naj­trud­niej­szy jest pier­wszy krok za­raz po tym kiedy myślisz, że osiągnąłeś już wszys­tko jed­nak ciągle nie wiesz od której no­gi zacząć  -opuszczona
naj­trud­niej­szy-jest pier­wszy-krok-za­raz-po tym-kiedy-myślisz-że osiągnąłeś-już-wszys­tko-jed­nak-ągle-nie wiesz