Usłużny głupiec gor­szy jest od wroga.


usłużny-głupiec-gor­szy-jest od wroga
iwan kryłowusłużnygłupiecgor­szyjest od wrogausłużny głupiecgłupiec gor­szygor­szy jest od wrogausłużny głupiec gor­szygłupiec gor­szy jest od wrogausłużny głupiec gor­szy jest od wroga

Usłużny głupiec gorszy jest od wroga.Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego.Pru­deria jest to rodzaj skąpstwa naj­gor­szy ze wszystkich.Naj­gor­szy jest diabeł wten­czas, kiedy się modli.Ucy­wili­zowa­ny dzi­ki jest naj­gor­szy ze wszys­tkich dzikich.Naj­gor­szy jest lęk przed czymś, cze­go nie można nazwać.