Usiłowałem, o ile to jest możliwe, zabiec drogę komunizmowi.


usiłowałem-o-ile-to-jest-możliwe-zabiec-drogę-komunizmowi
stefan Żeromskiusiłowałemiletojestmożliwezabiecdrogękomunizmowio ilejest możliwezabiec drogędrogę komunizmowiile to jestzabiec drogę komunizmowio ile to jestile to jest możliweo ile to jest możliwe

Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi!Wszystko powinno się upraszczać o ile to możliwe, ale nie bardziej.Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka.Kiedy odnajduję drogę powrotną do serca, dzieją się rzeczy niezwykłe. Widzisz duchy, zakochujesz się, wszystko staje się możliwe.Naukowcy usiłują przekształcić to co niemożliwe - w możliwe. Politycy często chcą przekształcić to co możliwe - w niemożliwe.Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.