Ustąp z drogi stadu.


ustąp-z-drogi-stadu
pittakosustąpdrogistaduustąp zz drogidrogi staduustąp z drogiz drogi staduustąp z drogi stadu

Ustąp z drogi trzodzie idącej; przeciw znacznej większości nie występuj.Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda.Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić.Doszło do te­go, że głupim ludziom przyz­na­jemy rac­je, doszło do te­go, że używa­my przysłowia ,,głup­sze­mu ustąpDrogi prowadzą zawsze do ludzi.