Utarł się idiotyczny pogląd, że kochanka żony nienawidzi tylko jedna osoba: jej mąż. Ale w dziewięciu wypadkach na dziesięć kochanka żony nienawidzi najgoręcej sama żona.


utarł-ę-idiotyczny-pogląd-że-kochanka-żony-nienawidzi-tylko-jedna-osoba-jej-mąż-ale-w-dziewięciu-wypadkach-na-dziesięć-kochanka-żony
gilbert keith chestertonutarłsięidiotycznypoglądżekochankażonynienawidzitylkojednaosobajejmążaledziewięciuwypadkachnadziesięćnajgoręcejsamażonautarł sięsię idiotycznyidiotyczny poglądże kochankakochanka żonyżony nienawidzinienawidzi tylkotylko jednajedna osobajej mążale ww dziewięciudziewięciu wypadkachwypadkach nana dziesięćdziesięć kochankakochanka żonyżony nienawidzinienawidzi najgoręcejnajgoręcej samasama żonautarł się idiotycznysię idiotyczny poglądże kochanka żonykochanka żony nienawidziżony nienawidzi tylkonienawidzi tylko jednatylko jedna osobaale w dziewięciuw dziewięciu wypadkachdziewięciu wypadkach nawypadkach na dziesięćna dziesięć kochankadziesięć kochanka żonykochanka żony nienawidziżony nienawidzi najgoręcejnienawidzi najgoręcej samanajgoręcej sama żona

Niejeden walczy z przemocą nie dlatego, że jej nienawidzi, ale dlatego, że ją kocha. Tylko, że w najcenniejszej skrytce duszy sam jeden czuje się uprawniony do jej wywierania. -Maria Dąbrowska
niejeden-walczy-z-przemocą-nie-dlatego-że-jej-nienawidzi-ale-dlatego-że-ją-kocha-tylko-że-w-najcenniejszej-skrytce-duszy-sam-jeden-czuje-ę
Niech ma przyszła żona twoja skromność, do gospodarstwa domowego skłonność, o wielki świat niedbałość, niech twoją będzie nie tylko kochanką, ale przyjaciółką, a ty się najlepiej ożenisz. -Platon
niech-przyszła-żona-twoja-skromność-do-gospodarstwa-domowego-skłonność-o-wielki-świat-niedbałość-niech-twoją-będzie-nie-tylko-kochanką
Żadna nie może być taką samą kochanką dla dwu mężczyzn. Każde posiadanie jej przez innego mężczyznę przechodzi po niej jak fala, wciąż zmieniając jej istotę. -Maria Meiedźwiecka
Żadna-nie-może-być-taką-samą-kochanką-dla-dwu-mężczyzn-każde-posiadanie-jej-przez-innego-mężczyznę-przechodzi-po-niej-jak-fala-wciąż
Mąż może nie być pier­wszym kochan­kiem swo­jej żony, lecz by­wa naj­częściej ostatnim. -Alfred Aleksander Konar
mąż-może-nie być-pier­wszym-kochan­kiem-swo­jej-żony-lecz-by­wa-naj­częściej-ostatnim
Żona jest kochanką w młodości, towarzyszem w wieku średnim i pielęgniarką dla starca. -Franciszek Bacon
Żona-jest-kochanką-w-młodoś-towarzyszem-w-wieku-średnim-i-pielęgniarką-dla-starca