Utopia ma głowę wysoko, ale nisko stopę.


utopia-głowę-wysoko-ale-nisko-stopę
anonimutopiagłowęwysokoaleniskostopęutopia mama głowęgłowę wysokoale niskonisko stopęutopia ma głowęma głowę wysokoale nisko stopęutopia ma głowę wysoko

Wysoko musi się wznieść, kto upadł nisko.Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to że mierzymy za nisko i cel osiągamy.Dobre wychowanie polega na ukrywaniu tego, jak wysoko człowiek ceni sam siebie, a jak nisko - innych.Rozmyślanie każdego ranka o sensie śmierci uczy nas właściwie cenić nowy dzień - nie za nisko, gdyż jest wspaniałym darem i nie za wysoko, gdyż jeszcze dzisiaj przeminie.Gdy­bym był ptakiem, co la­ta wysoko to srałbym po głowach ro­dakom Polokom. Nas­rałbym wtedy Ci pros­to na oko... gdy­bym był pta­kiem, co la­ta wysoko...Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej.