Utopista widzi raj, realista widzi raj plus węża.


utopista-widzi-raj-realista-widzi-raj-plus-węża
helmut waltersutopistawidzirajrealistarajpluswężautopista widziwidzi rajrealista widziwidzi rajraj plusplus wężautopista widzi rajrealista widzi rajwidzi raj plusraj plus wężarealista widzi raj pluswidzi raj plus wężarealista widzi raj plus węża

Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami.Dusza widzi nicość i widzi wszystko, ciało jest uśpione, jęyk odcięty.Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze..Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka.Ko­bieta nig­dy nie widzi te­go, co dla niej zro­bisz, widzi tyl­ko to, cze­go nie zrobisz.Miłość przychodzi za­daje ciosy ra­ni zwodzi Kocha niena­widzi czaruje z myśli szydzi oczernia widzi gryzie prześladuje nie da­je snu manipuluje płacze żałuje ofiar wciąż poszukuje