Utraconemu wstydowi, nałożonemu gniewowi, znarowionemu sumnieniu - trudno lekarstwa przybrać


utraconemu-wstydowi-nałożonemu-gniewowi-znarowionemu-sumnieniu-trudno-lekarstwa-przybrać
jan Żabczycutraconemuwstydowinałożonemugniewowiznarowionemusumnieniutrudnolekarstwaprzybraćutraconemu wstydowinałożonemu gniewowiznarowionemu sumnieniusumnieniutrudnotrudno lekarstwalekarstwa przybraćznarowionemu sumnieniutrudno lekarstwatrudno lekarstwa przybraćtrudno lekarstwa przybrać

Ku naszemu wiecznemu wstydowi nigdy kobieta nie jest tak do nas przywiązana, jak wówczas, gdy cierpimy. -Honore de Balzac
ku-naszemu-wiecznemu-wstydowi-nigdy-kobieta-nie-jest-tak-do-nas-przywiązana-jak-wówczas-gdy-cierpimy
Pomyśl tylko, ile występków musi popełnić ten, kto chcąc przybrać własny ołtarz - tysiące innych kościołów obiera. -Pietro Aretino
pomyśl-tylko-ile-występków-musi-popełć-ten-kto-chcąc-przybrać-własny-ołtarz-tysią-innych-kościołów-obiera
Nie ma lekarstwa na nieznaną chorobą. -Anonim
nie-lekarstwa-na-nieznaną-chorobą
Lekarstwa działają wolniej niż choroby. -Tacyt
lekarstwa-działają-wolniej-ż-choroby
Kara jest także rodzajem lekarstwa. -Bacon Francis
kara-jest-także-rodzajem-lekarstwa
Ka­ra jest także rodza­jem lekarstwa. -Arystoteles
ka­ra-jest także-rodza­jem-lekarstwa