Utu­leni przez szczęście, za­sypiamy w objęciach życia. budzi nas czas.


utu­leni-przez-szczęście-za­sypiamy-w objęciach-życia-budzi-nas-czas
liamortutu­leniprzezszczęścieza­sypiamyw objęciachżyciabudzinasczasutu­leni przezprzez szczęścieza­sypiamy w objęciachw objęciach życiabudzi nasnas czasutu­leni przez szczęścieza­sypiamy w objęciach życiabudzi nas czas

ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
Miłość jest bez­sennością, która budzi nas ze snu życia. -Yann Martel
miłość-jest bez­sennośą-która-budzi-nas-ze snu-życia
Nikomu nie jest zagwarantowana radość życia. Od życia dostajemy tylko czas i przestrzeń. Do nas należy zapełnienie ich radością. -H. Jackson Brown
nikomu-nie-jest-zagwarantowana-radość-życia-od-życia-dostajemy-tylko-czas-i-przestrzeń-do-nas-należy-zapełnienie-ich-radośą
Ludzie zniewo­leni przez ra­my cza­su - pa­radok­salnie schwy­tani we włas­ne sidła... -Papużka
ludzie-zniewo­leni-przez-ra­my-cza­su- pa­radok­salnie-schwy­tani-we włas­ne-sidła
Nie na­zywaj mnie swoim szczęściem, bo­wiem szczęście co ja­kiś czas nas opuszcza. -Nicole
nie-na­zywaj-mnie-swoim-szczęściem-bo­wiem-szczęście-co ja­kiś-czas-nas-opuszcza