Uważaj abyś w po­goni za per­fek­cją, nie za­bił sa­mego siebie.


uważaj-abyś-w po­goni-za per­fek­cją-nie za­bił-­mego-siebie
respireruważajabyśw po­goniza per­fek­cjąnie za­biłsa­megosiebieuważaj abyśabyś w po­goniw po­goni za per­fek­cjąnie za­bił sa­megosa­mego siebieuważaj abyś w po­goniabyś w po­goni za per­fek­cjąnie za­bił sa­mego siebieuważaj abyś w po­goni za per­fek­cją

Bez Ciebie dłoń ta­ka pus­ta, us­ta niewy­całowa­ne, włosy niepop­rawnie ułożone. Cała per­fek­cja i ele­gan­cja przytłaczają nudą.W końcu per­fek­cja miłości nie po­lega na tym, żeby być kocha­nym, lecz kochającym.Nie uważaj się za mądre­go, jeśli nie masz od­wa­gi naz­wać siebie głup­cem i nie uważaj się za głup­ca, jeśli nig­dy nie naz­wiesz siebie mądrym.Po­wieki tulą oczy a marze­nia zniewa­lają umysł. Uszy ścieli cu­dow­na woń ryt­micznych uderzeń, którą te­raz słyszę bar­dzo wyraźnie. Widzę jak zwykły ka­wałek drew­na tańczy w rękach człowieka opęta­nego pasją. Każda cząsteczka in­stru­men­tu sza­leńczo wib­ru­je, zachwy­cona per­fek­cją uderzeń. Gra gdzieś z tyłu, przysłonięty sta­lową wieżą. To z niej płynie kon­struk­cja two­jej słod­kiej muzyki.Jeśli chcesz znaleźć Boga, musisz milczeć i słuchać, abyś nauczył się języka i abyś się nim posługiwał, abyś stał się odpowiedzią na Jego słowo.Nie uważaj siebie za wielkiego na podstawie cienia o zachodzie.