uwiel­biam gdy tak głaszczesz mnie de­likat­ny­mi rzęsa­mi, do­tykasz włosa­mi, pat­rzysz ręko­ma, słuchasz ocza­mi.... :) 


uwiel­biam-gdy-tak-głaszczesz-mnie-de­likat­ny­mi-rzę­mi-do­tykasz-włosa­mi-pat­rzysz-ręko­-słuchasz-ocza­mi- 
psycholożkauwiel­biamgdytakgłaszczeszmniede­likat­ny­mirzęsa­mido­tykaszwłosa­mipat­rzyszręko­masłuchaszocza­mi uwiel­biam gdygdy taktak głaszczeszgłaszczesz mniemnie de­likat­ny­mide­likat­ny­mi rzęsa­mido­tykasz włosa­mipat­rzysz ręko­masłuchasz ocza­miuwiel­biam gdy takgdy tak głaszczesztak głaszczesz mniegłaszczesz mnie de­likat­ny­mimnie de­likat­ny­mi rzęsa­miuwiel­biam gdy tak głaszczeszgdy tak głaszczesz mnietak głaszczesz mnie de­likat­ny­migłaszczesz mnie de­likat­ny­mi rzęsa­miuwiel­biam gdy tak głaszczesz mniegdy tak głaszczesz mnie de­likat­ny­mitak głaszczesz mnie de­likat­ny­mi rzęsa­mi

Uwiel­biam jak na mnie pat­rzysz, wte­dy Two­je oczy naj­piękniej się błyszczą. -AnDree
uwiel­biam-jak na mnie-pat­rzysz-wte­dy-two­-oczy-naj­piękniej ę-błyszczą
uwiel­biam pat­rzeć jak śpisz, jes­teś wte­dy ta­ki niewin­nie piękny. -blanejszyna
uwiel­biam-pat­rzeć-jak śpisz-jes­teś-wte­dy-­ki-niewin­nie-piękny
Więc chce Pan wie­dzieć jak to jest być mną? Po­wiem Pa­nu. Uwiel­biam to, szczerze uwiel­biam być sobą. A wie Pan cze­mu? Tyl­ko dla­tego, że nie znam żad­nej alternatywy... -Joooo
więc-chce-pan-wie­dzieć-jak to jest być-mną-po­wiem-pa­nu-uwiel­biam to-szczerze-uwiel­biam-być-sobą-a wie-pan-cze­mu-tyl­ko