Uwiel­biam jak na mnie pat­rzysz, wte­dy Two­je oczy naj­piękniej się błyszczą.


uwiel­biam-jak na mnie-pat­rzysz-wte­dy-two­-oczy-naj­piękniej ę-błyszczą
andreeuwiel­biamjak na mniepat­rzyszwte­dytwo­jeoczynaj­piękniej siębłyszcząuwiel­biam jak na mniejak na mnie pat­rzyszwte­dy two­jetwo­je oczyoczy naj­piękniej sięnaj­piękniej się błyszcząuwiel­biam jak na mnie pat­rzyszwte­dy two­je oczytwo­je oczy naj­piękniej sięoczy naj­piękniej się błyszcząwte­dy two­je oczy naj­piękniej siętwo­je oczy naj­piękniej się błyszcząwte­dy two­je oczy naj­piękniej się błyszczą

uwiel­biam gdy tak głaszczesz mnie de­likat­ny­mi rzęsa­mi, do­tykasz włosa­mi, pat­rzysz ręko­ma, słuchasz ocza­mi.... :)  -psycholożka
uwiel­biam-gdy-tak-głaszczesz-mnie-de­likat­ny­mi-rzę­mi-do­tykasz-włosa­mi-pat­rzysz-ręko­-słuchasz-ocza­mi- 
uwiel­biam pat­rzeć jak śpisz, jes­teś wte­dy ta­ki niewin­nie piękny. -blanejszyna
uwiel­biam-pat­rzeć-jak śpisz-jes­teś-wte­dy-­ki-niewin­nie-piękny
Więc chce Pan wie­dzieć jak to jest być mną? Po­wiem Pa­nu. Uwiel­biam to, szczerze uwiel­biam być sobą. A wie Pan cze­mu? Tyl­ko dla­tego, że nie znam żad­nej alternatywy... -Joooo
więc-chce-pan-wie­dzieć-jak to jest być-mną-po­wiem-pa­nu-uwiel­biam to-szczerze-uwiel­biam-być-sobą-a wie-pan-cze­mu-tyl­ko