Uwierz, abyś mógł zrozumieć.


uwierz-abyś-mógł-zrozumieć
augustyn Śwuwierzabyśmógłzrozumiećabyś mógłmógł zrozumiećabyś mógł zrozumieć

Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Wy­ciągam do ciebie dłoń w noc straszliwą noc i czuję jej głodu syk Chciałabym tak abyś był abyś mi w mym sercu tlił... A na licu żebyś uj­rzeć mógł pąki róż te przez ciebie i dla ciebie... Gdy­by nie te 20 km...Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym.Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze.Umysł potępiający nigdy nie będzie mógł zrozumieć życia. Bądź obserwatorem