Verba volant, scripta manent - słowa ulatują, pismo pozostaje.


verba-volant-scripta-manent-słowa-ulatują-pismo-pozostaje
anonimverbavolantscriptamanentsłowaulatująpismopozostajeverba volantscripta manentmanentsłowasłowa ulatująpismo pozostajescripta manentsłowa ulatują

Słowa ulatują, pismo pozostaje.Littera scripta manet - słowo pozostaje zapisane.Moje słowa lecą w górę, moja myśl pozostaje na ziemi. Niepoparte myślą słowa nigdy nie wznoszą się do nieba.Słowa ula­tują, pis­mo pozostaje. Ver­ba vo­lant, scrip­ta ma­nent. (łac.) Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe - pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii.Marze­nia nas us­krzyd­lają, aż sa­me nie ulatują. Z cyk­lu po­wieści