W ta­kie upały Ser­ca nie chcą się tulić. Chodzą na lody.


w ­kie-upały-ser­ca-nie chcą ę-tulić-chodzą-na lody
pingwiniowatyw ta­kieupałyser­canie chcą siętulićchodząna lodyw ta­kie upałyupały ser­caser­ca nie chcą sięnie chcą się tulićchodzą na lodyw ta­kie upały ser­caupały ser­ca nie chcą sięser­ca nie chcą się tulićw ta­kie upały ser­ca nie chcą sięupały ser­ca nie chcą się tulićw ta­kie upały ser­ca nie chcą się tulić

Erotoman! ... w ta­kie upały marzy o Lon­dy­nie... An­giel­ki są ta­kie chłodne...`Cza­sami przychodzą ta­kie wie­czo­ry, że aby się do ko­goś przy­tulić muszę iść i pog­rze­bać trochę w sza­fie, wy­ciągnąć swo­jego kocha­nego, brązo­wego mi­sia z na­der­wa­nym uchem i przy­tulić swo­je zapłaka­ne oczy do je­go tułowia.Gdy nad­chodzą ta­kie dni, Kiedy piszę, Kiedy płacze, Kiedy myślę, A ser­ce wol­niej kołacze ... Wierzę w to, że kiedyś Ci wybaczę.żyjesz dalej jed­ni chcą chodzić po wodzie in­ni... chodzą po trupach gdy wilk sy­ty i ow­ca cała do­ko­nu­je się zmiana p rz e m i a n a no­sili się na językach jedząc po troszku wza­jem­nie s i e b i e i żyli długo i szczęśliwie Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.kiedy tak pat­rzę w oczy twoje brzyd­kie znajome jed­ni chodzą do kościoła my przeszliśmy przez piekło